Missie en visie

Missie
Wij brengen je fundamenteel in balans van waaruit jij zelf de regie kunt houden op een waardevol leven. Door over de vaardigheden te beschikken om je leven in balans te houden wordt ook werk en passie weer een bron van energie, plezier en inspiratie waardoor je tot optimale prestaties komt. De investering die je in jezelf doet biedt een duurzaam resultaat.


Visie
Onze ervaring in de behandeling van langdurig stress gerelateerde problematiek vormt de basis van het aanbod van PROvida. Het state of the art programma is voortdurend in ontwikkeling om het optimale resultaat te behalen. De gebruikte technieken zijn effectief en prikkelen om aan jezelf te blijven werken. Het intensieve behandelprogramma pakt alle belangrijke gebieden aan, zodat je er niet aan ontkomt om te werken aan wat nodig is. Door tijdelijk afstand te nemen van je stressbronnen lukt het beter om tot de kern te komen en een fundamentele balans te vinden. We leren je vaardigheden die je voortaan kunt toepassen wanneer nieuwe stressvolle situaties zich aandienen. Je leert om zelf de regie te nemen en keuzes te maken volgens je eigen waarden. Daarbij helpen we je om de juiste steun in je omgeving te vinden zodat de vaardigheden die je hebt aangeleerd kunnen beklijven. PROvida loopt nét een stap harder met zijn vooruitstrevende werkwijze en geleverd maatwerk.


Kernwaarden


Verbinding, ontwikkeling, doorzettingsvermogen, vernieuwing, acceptatie, focus, vertrouwen, humor, flexibiliteit.